synlighet gir økt trafikk og salg

Første bud for å få salg er å være synlig.

Synlighet handler om å bli funnet i relevante søk som gjøres hos Google og andre søkemotorer. For mange virksomheter vil det være svært viktig å få tilgang til denne gratis-trafikken, og samtidig det salgspotensialet trafikken innebærer.

Å bli synlig hos Google er tidkrevende. Deretter må posisjonen forsvares.

Med synlighet menes god rangering hos Google når relevante søk gjøres. Google stiller en rekke krav for å presentere nettsteder i søkeresultatene. Og for å bli plassert helt øverst på første side må man virkelig ha kontroll på innhold og optimaliseringsarbeidet.

For et nytt nettsted vil det ta måneder og sannsynligvis mer enn et år å bli rangert på Googles første resultatside. Det er mange faktorer som påvirker dette. Antall aktører i markedet som konkurrerer om posisjoner er en slik praktisk faktor. De som best mestrer innhold og optimalisering, og som best imøtekommer det Google mener er mest relevant for gitte søk, konkurrerer om de øverste posisjonene i søkeresultatene.

En forsideposisjon for et eller flere søkeord kan være en flyktig seier. Igjen avhengig av både egne innholds og optimaliseringsvalg, men også i forhold til hva andre leverandører av temaet gjør. For en konkurrent om posisjoner kan like gjerne være en avis, et magasin, et fagtidsskrift, som en konkurrent. Poenget er at det vil være en kontinuerlig prosess å opprettholde gode rangeringer fordi man stadig vil utfordres av andre innholdsleverandører.

SEO-arbeid er en liten investering mot gevinstene

Søkemotoroptimalisering er en investering som primært skal gi virksomheten trafikk og salg tilbake. Dette gjør vi gjennom å gjøre et nettsted så relevant som mulig for gitte søkeord og fraser, samtidig som vi hjelper Google å forstå strukturelle forhold og sammenhenger.

Kostnaden vil i stor grad avhenge av hvor mange sider som skal optimaliseres, hvor mye tekstinnhold hver side har, og hvor mange bilder og grafiske elementer som skal optimaliseres. En annen viktig faktor som påvirker kostnader er om nettstedet strukturelt har organisert sidene på en logisk og korrekt måte, noe som har betydning for Googles forståelse av et nettsted – og derfor er viktig i arbeidet vårt. Dersom vi har hatt ansvaret for bygging av nettstedet er det strukturelle allerede på plass.

For virksomheter med små budsjetter, organiserer vi prosessen over passende faser slik at kostnaden kan spres.

Innhold og optimalisering (SEO) går hånd i hånd for å skape synlighet.

Din Digitale Butler - web og nettsidetjenester - SEO, søkemotoroptimalisering og synlighet.En enkel vei inn i en god optimaliseringsprosess, begynner med innholdet. Vi planlegger helst allerede før noe innhold er skrevet.

Å få en oversikt over alt tenkt innhold gjør oss i stand til å analysere oss frem til, hvordan det nye nettstedet best kan optimaliseres.

Hvordan skapes egentlig innhold som er relevant for Google?

Det er fort gjort å fokusere på hva Google ønsker. En mye bedre fremgangsmåte er å skrive innhold som er interessant for kunder og potensielle kunder – «glem» Google.

En god innholdsprosess fokuserer på hva kunder søker etter og er opptatt av. Det er flere måter å analysere seg frem til dette på. Innholdet som utvikles basert på en god kundeinnsikt, vil når ferdig kunne svare på alle kjente spørsmål kunder ønsker svar på. Og også gi informasjon til besøkende som de ikke var klar over ville være nyttig.

Ved å fokusere på kundene og ikke Google, har et nettsted større sjanse for å bli besøkt og lest. Dette kan skje fordi innholdet er skrevet for mennesker og ikke en søkemotor. Forskjellen er stor – og det er slik Google vil at innhold skal produseres. Til det beste for oss som buker søkemotoren.

Klikk her og les vår sak om det å svare på alle spørsmål.

Din Digitale Butler ivaretar alle dine digitale behov! Ring oss på 95431815

Om oss

Som Din Digitale Butler kan vi ivareta alle dine digitale behov. Vi utvikler optimaliserte løsninger med alt innhold, foto- og filmtjenester! Vi følger deg opp med personaliserte tips og triks slik at dine digitale aktiviteter alltid er optimalt trimmet.

Tjenester

  • Nettsideproduksjon
  • SEO og synlighet hos Google
  • Konverteringsoptimalisering
  • Innholdsproduksjon
  • Filmproduksjon
  • Fototjenester
  • Grafisk design
  • Messestand-design
  • Printtjenester (Brosjyrer o.l.)

© 2019 Alle rettigheter Din Digitale Butler