å få besøkende til å bli handlende kunder

Konverteringsoptimalisering

Enkelt sagt handler konverteringsoptimalisering om prosessen, som tilrettegger for at flest mulig besøkende på et nettsted gjør en ønsket handling!

Konverteringsoptimalisering handler om å lage hypoteser og deretter teste dem.

Spørsmålet vi stiller;

Hvilke tiltak tror vi kan bidra til økt konvertering når besøkende lander på side z, x og y?
 
Eksempler på hypoteser kan være;
 • Vi tror at kjøpsknappen bør være blå (oppgi fargekode) for å initiere flere klikk på kjøpsknappen.
 • Vi tror at bestillingsprosessen må forenkles fra tre til kun ett steg. Forenklingen beskrives i detalj.
 • Vi tror at en reduksjon i frakt-raten til Kr. x,- vil øke konverteringen med y%.
 
I prinsippet kan alt på et nettsted vurderes i den hensikt å øke konverteringen. Og prosessen bør da også omfavne så mange hypoteser som mulig, før det prioriteres ut i fra kostnader, utviklingstid og forventninger til endringer i konvertering.
 
 
Prioritering av hypoteser er viktig – ikke alltid enkelt
 
Mange kunder hopper av i bestillingsprosessen og årsakene kan være flere. Det er hevet over enhver tvil, at det å kunne tilby et enkelt og intuitivt bestillingsløp er svært viktig for å sikre god konvertering. En slik endring krever programmeringsarbeide og medfører en del kostnader. Å endre fargen på en kjøpsknapp kan gjøres raskt, uten særlig kostnad men kanskje med mindre konverteringseffekt.
 
Poenget er at vi må vurdere hver enkelt hypotese med tanke på utviklingsbehov/-kostnad og antatt effekt på konverteringen. Det primære målet er økt konvertering. Den sekundære effekten vil være at virksomheten over tid får økt innsikt i hva som mest sannsynlig vil fungere og ikke i fremtidige hypoteser.
 
 
Søkemotor- og konverteringsoptimalisering går hånd i hånd
 
Som partner i slike konverteringsprosesser bidrar vi med å sette opp gode hypoteser, estimere kostnader og vurdere konverteringseffekter. Vi implementerer tiltak, måler og rapporterer effekter.
 
Selv om hovedfokuset i denne prosessen handler om tiltak for å øke konverteringer, er det naturlig å gjøre SEO til en del av arbeidet. Særlig gjelder dette når vi gjør endringer i bilde-, tekst- og grafisk innhold. Sekundæreffekten av dette kan være at en konverteringsprosess også bidrar til økt synlighet hos Google for temaer vi arbeider med.
 
Kontakt oss for ytterligere informasjon om hva vi kan gjøre for dine nettsider.
 
 

Din Digitale Butler ivaretar alle dine digitale behov! Ring oss på 95431815

Om oss

Som Din Digitale Butler kan vi ivareta alle dine digitale behov. Vi utvikler optimaliserte løsninger med alt innhold, foto- og filmtjenester! Vi følger deg opp med personaliserte tips og triks slik at dine digitale aktiviteter alltid er optimalt trimmet.

Tjenester

 • Nettsideproduksjon
 • SEO og synlighet hos Google
 • Konverteringsoptimalisering
 • Innholdsproduksjon
 • Filmproduksjon
 • Fototjenester
 • Grafisk design
 • Messestand-design
 • Printtjenester (Brosjyrer o.l.)

© 2019 Alle rettigheter Din Digitale Butler