innhold for økt salg

Innholdsproduksjon

Et profesjonelt nettsted svarer på alle spørsmål besøkende kan tenke seg å ha. Innholdsproduksjon handler om nettopp dette. Å produsere tekster, foto, film, grafiske elementer og illustrasjoner som bidrar til å svare på og tydeliggjøre alt potensielle kunder vil vite noe om. Det skaper økt salg, økt synlighet hos Google, og økt sjanse for mersalg og gjensalg.

Innholdsutvikling er som regel et samarbeid med kunden.

I noen prosjekter utformer vi tekster i stor grad på egenhånd, men i terminologi-tunge, ukjente eller komplekse temaer og bransjer, lener vi oss på kunden for å få på plass tekstgrunnlaget.

Vi bearbeider innholdet med tanke på lesbarhet, optimalisering for synlighet hos Google og for å påvirke lesere til å dele innhold i sosiale kanaler.

Din Digitale Butler - innholdsproduksjon
innholdsproduksjon-247x266px

Skriv kundene fornøyde.

Utgangspunktet for alt innhold vi produserer for kunden er å tilfredsstille mottageren av kommunikasjonen.

Enhver nettstedsbesøkende ser etter informasjon - svar på spørsmål. For eksempel før en handel. Vår jobb er å sikre at denne informasjonen gjøres tilgjengelig på en fullstendig, lettfattelig, oversiktlig og logisk måte.

Videre forsøker vi å sørge for at besøkende også finner informasjon som oppleves som en merverdi i beslutningsprosessen før kjøpet.

Du kan lese mer om hvorfor du bør svare på alle spørsmål kunder kan tenke seg å ha her.

Din Digitale Butler - innholdsproduksjon

Grafisk design

Din Digitale Butler støtter seg på et internasjonalt team med spesialister, der hver enkelt er spesialisert innen ett eller flere designområder. For eksempel har vi en designer som er svært dyktig innen logodesign, mens en annen utelukkende fokuserer på bilreklame.

Foto - en sentral del av den visuelle håndteringen i våre prosjekter.

Ved siden av grafisk design er selvsagt bruk av bilder sentralt i en overveiende del av prosjektene. Bilder som støtter budskapene i kommunikasjonen og som bidrar til en positiv opplevelse hos mottagerne av denne. Klikk her og les mer om våre fototjenester.

Din Digitale Butler - innholdsproduksjon
Din Digitale Butler - innholdsproduksjon

Film - større kraft enn andre virkemidler når det brukes riktig.

Film har utvilsomt en større formidlingskraft enn alle andre virkemidler innenfor markedskommunikasjon. Samtidig har det blitt slik at enhver kan strekke ut en arm og lage en selfie-film. Det har blant annet bidratt til økt digital støy og stor konkurranse om oppmerksomhet.

Som for øvrige tiltak handler film om å bruke formatets spesielle styrke i prosessen for å påvirke kunden til handling. Det er altså et samspill der vi gjennom smart bruk av alle virkemidlene, sørger for å møte potensielle kunder i alle kanaler med de mest effektive virkemidler.

De digitale arenaer og samspillet mellom dem.

Sosiale arenaer som LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest og Instagram for å nevne noen, virksomhetens nettsted, mikroblogger, webinarer, youtubekonto, nyhetsbrev, nedlastbare PDF-dokumenter og KTI-undersøkelser, er alle digitale arenaer som bør samspille.

Dette digitale samspillet utformes med utgangspunkt i kanalens styrke mot målgruppen, og målgruppens tilstedeværelse og bruk av kanalen.

Hver kanal vil ha sin egen strategi fordi hver kanal har sin egenart, styrke og svakhet. Derfor utformer vi gjerne en oversikt der alle kanaler og kanalmål er synlig. Dette gjør at vi metodisk kan fokusere og prioritere best mulig.

Innhold tilpasset ulike kanaler og deres styrker.

Med en god oversikt over alle digitale kanaler og virkemidler, er det enklere å prioritere innholdsproduksjonen, styre budsjetter og måle effekter.

Slike prosesser innebærer også prøving og feiling, men en bør alltid sikre at alle tiltak måles via Google Analytics slik at man kan dokumentere resultatene.

En film som promoterer et kurs kan plasseres på Facebook, og lede direkte til en nettside der man kan delta på et webinar på et gitt tidspunkt. Under webinaret eksponeres man for eksempel for linker som peker til en nettside der selve kurset kan kjøpes og gjennomføres.

Vi ser altså først på helheten - alle kanalene og deres styrker. Deretter bygger vi koblinger mellom dem - en slags trakt vi tror vil fungere best for å lede til et salg. Så utformes innholdet for hvert punkt i trakten.

Det er selvsagt mange slike "trakter" - mange veier som kan lede til salg. Ved å eksperimentere, prøve og feile, så vil man både høste erfaring og dokumentere resultater, og på den måten stadig øke konverteringsrater!

Din Digitale Butler ivaretar alle dine digitale behov! Ring oss på 95431815

Om oss

Som Din Digitale Butler kan vi ivareta alle dine digitale behov. Vi utvikler optimaliserte løsninger med alt innhold, foto- og filmtjenester! Vi følger deg opp med personaliserte tips og triks slik at dine digitale aktiviteter alltid er optimalt trimmet.

Tjenester

  • Nettsideproduksjon
  • SEO og synlighet hos Google
  • Konverteringsoptimalisering
  • Innholdsproduksjon
  • Filmproduksjon
  • Fototjenester
  • Grafisk design
  • Messestand-design
  • Printtjenester (Brosjyrer o.l.)

© 2019 Alle rettigheter Din Digitale Butler