godt språk er en selvfølge men en krevende oppgave

Korrekturlesing og språkvask

Vår tjeneste innenfor korrekturlesing er fleksibel og kan omfatte ren korrekturlesing, men også språkvask og språklig forbedring.

Korrektur og språkvask er en nødvendig prosess

Et godt språk er helt nødvendig når man skal fremtre som profesjonell. Mange stavefeil, dårlig setningsbygging og feil tegnsetting, kan irritere folk i den grad at de ikke gidder å bli på et nettsted.
 
I mange tilfeller uformer kunden selv alle tekster. En naturlig konsekvens av at kunden best kjenner bransje, fag og teminologi. Prosjekter er imidlertid som regel travle, og tekstskrivingen fordeles ofte på flere i bedriften.
 
Korrekturlesing og språkvask bør ofte gjøres av en profesjonell som ikke har deltatt i prosjektet. En som har nøytrale øyne og som er upåvirket av mål og bakenforliggende hensikter med tekstutformingen.
 
Fra prosjekt til driftsfokus
Det er vanlig at innholdets salgs- og kommunikasjonskraft vurderes etter at et nettsted er lansert. En hektisk periode er unnagjort og man har gått over i driftsfasen. Nå er det fokus på trafikk og konvertering.
 
Konverteringsoptimalisering er prosessen der vi ser på tiltak som kan øke antall ønskelige handlinger. For eksempel at flest mulig klikker på en kjøps- eller bestillingsknapp.
 
Som en del av en slik optimaliseringsprosess, er en videreutvikling av tekstene i denne fasen derfor både normalt og nødvendig.

Tilpasset tjeneste
Naturlig nok er denne tjenesten helt skalerbar etter kundens behov. Normalt prises arbeidet pr. time, men også dette kan endres til fastprising avhengig av prosjektets natur.

 

Din Digitale Butler ivaretar alle dine digitale behov! Ring oss på 95431815

Om oss

Som Din Digitale Butler kan vi ivareta alle dine digitale behov. Vi utvikler optimaliserte løsninger med alt innhold, foto- og filmtjenester! Vi følger deg opp med personaliserte tips og triks slik at dine digitale aktiviteter alltid er optimalt trimmet.

Tjenester

  • Nettsideproduksjon
  • SEO og synlighet hos Google
  • Konverteringsoptimalisering
  • Innholdsproduksjon
  • Filmproduksjon
  • Fototjenester
  • Grafisk design
  • Messestand-design
  • Printtjenester (Brosjyrer o.l.)

© 2019 Alle rettigheter Din Digitale Butler