Skip to content

Foto: Steven Jæger

Server og sikkerhet

Bilder over tok jeg i området like før Saltstraumen utenfor Bodø. Stor vannføring, glatte berg og snø, gjorde fotograferingen tidvis utfordrende. Det er min assosiasjon til å ivareta nedlastings-hastighet og datasikkerhet på server.

Din Digitale Butler

Server og vedlikehold

Mobiltelefonen er nå viktigste enhet for surfing og det stiller krav til nedlastingshastighet. Nettsteder må derfor optimaliseres for mobilnett og mindre skjermer, en prosess som skjer både på server og i tekniske aspekter i design og utvikling. Som serverleverandør bruker jeg en av verdens største, og fra 2022 er alle mine kunder på sky-basert løsning som inkluderer vedlikehold og oppdateringer.

Foto: Steven Jæger - Berlin

Sikkerhet

Først når man har fått på plass sikkerhetsløsninger som registrerer ulike angrep, oppdager man hvor viktig sikkerhet faktisk er. På flere av nettstedene jeg jobber med skjer det nesten daglig ulike hendelser som involverer uønskede påloggingsforsøk. Sikkerhetsløsninger kan skaleres ut ifra budsjett og behov. Som regel er det lurt å ha en minimumsløsning, for å hindre robotiserte påloggingsforsøk via sårbarheter i Wordspress og lignende plattformer.

Foto: Steven Jæger - Nes kirkeruiner ved Vormsund

Din Digitale Butler