Myter om hvordan god seo foregår florerer

SEO er mer enn grønne lys

Mange som drifter nettsidene ved hjelp av WordPress, tror at nettstedet er optimalisert når en side viser grønnt lys for SEO.

Et grønt lys som skaper falsk trygghetsfølelse

Alle som jobber med WordPress og som også forstår at SEO er viktig for å bli synlig i søk hos Google, ser etter det grønne lyset i SEO-verktøyet. Mange slår seg til ro med at SEO-jobben er gjort i samme øyeblikk det lyser grønt.

Det grønne lyset er på det lavest mulige nivået av viktighet

SEO er mer enn grønne lysAlle som skriver artikler og innhold i WordPress kjenner nok til det grønne lyset som indikerer at saken er godkjent i et SEO-perspektiv.
 
De fleste kjenner til at et nettsted må optimaliseres for å bli synlig i søk hos Google. Imidlertid er det dramatisk feil å tro at det grønne lyset er sentralt for å oppnå synlighet og god rangering i Google-søk.
 
I dag er nedlastingshastighet kanskje den faktoren som er aller viktigst i Googles øyne. Og da særlig at nettsteder er optimalisert for raske opplevelser på mobiltelefonen.

Teknisk SEO er viktigere enn noe annet

Google begynte å fokusere på gode surfeopplevelser for mobilbrukere i 2015, og har siden bare økt presset på nettstedsutviklere for at dette skal skje. En god surfeopplevelse er i Googles øyne kort fortalt, knyttet til at alt innholdet kan lastes ned til en mobiltelefon i løpet av svært kort tid.

Alt som kan påvirke nedlastingshastigheten er sånn sett et mål for optimalisering. Noe av dette kan skje direkte på hver enkelt side, andre tiltak må gjøres på serveren der nettstedet hospiterer.

Et bilde (eller andre grafiske elementer) er ett eksempel på et element som kan komprimeres (færre bytes), og dermed bidra til at dette kan lastes ned til en mobiltelefon enda raskere. Å redusere antall bilder på en gitt nettside, vil også påvirke nedlastingshastigheten positivt.

Det er imidlertid langt flere tiltak som kan gjøres direkte på server for å øke ytelsen på ett nettsted. Det finnes ulike plugins som kan bidra i denne prosessen, men det kan være starten på problemer dersom man installerer i vei uten å ha kjennskap og erfaring med backup, deretter hvilke plugins som faktisk er stabile og gode.

Noen av de viktigste oppgavene som ligger til teknisk optimalisering, handler om å la minst mulig informasjon gå frem og tilbake mellom mobiltelefon og server. Java- og CSS-skript bør plasseres slik at sideinnholdet i størst mulig grad kan lastes ned uten at mindre viktige skript forstyrrer/blokkerer nedlastingen.

Serveren i seg selv kan i stor grad påvirke hastighet. De fleste vanlige nettsteder publiseres på et vanlig webhotell ala Domeneshop eller hos one.com og lignende tilbydere. Imidlertid finnes det spesialiserte tilbydere av webhotell der man kan leie raskere servere. Langt raskere! Det har sin pris, og det er nok årsaken til at de som vet om dette lar være. Regn med fra tusenlappen og oppover pr. mnd. for plass på en dedikert server.

Google må forstå nettstedet for å gi god rangering

Nettstedets struktur har stor viktighet for å få god rangering hos Google. God struktur betyr at det er lett for Google å forstå den hiearkiske oppbyggingen av nettstedet. En meny er ofte den visuelle fremstillingen av hvordan nettstedet er bygget opp. Hovedmeny-nivå, underkategori I, underkategori II og til slutt artikler og saker.
 
Derfor er prosessen før sidene i det hele tatt utvikles viktig. At man bruker tid på å planlegge hvordan nettstedet skal bygges og fungere. Hva slags kategorier skal brukes, og hvordan skal strukturen under toppmenyen struktureres?
 
I samme prosess er det viktig å definere hvilke søkeord, søkefraser og synonymer som skal gjelde for hvert menypunkt. Med god planlegging dannes grunnlaget for å kunne gjøre god SEO, samt muligheten for å få god rangerering hos Google.

Internlinking - prikken over i'en i god strukturering

En god og logisk navigasjonsmeny er viktig for både Google og besøkende for å forstå og finne frem på nettstedet. Et annet element som bidrar til at besøkende enkelt finner relevant innhold, og at virksomheten ytterligere forsterker strukturen ovenfor Google, er internlinkingen.
 
Internlinking er linker som leder besøkende fra en side til en annet. Les mer om seo her, er et eksempel på en internlink i en sak. Slike linker bygges opp basert på relevans i saken og må ikke misbrukes. Det skaper en form for overbruk av linking som følk blir lei av. Det skaper færre lesere og mindre deling hvilket påvirker rangering. Alt henger sammen!
 
Eksterlinking er linker som leder til relevant stoff på andres nettsider fra en gitt sak. Dette har også en viss betydning i SEO-arbeidet.
 
Tilbakelinking er linker som kommer fra andre nettsteder. Verdien av tilbakelinker øker med relevansen for saken. Dersom et fagtidskrift innen optimalisering for synlighet i søk hos Google, linker til tjenestesiden vår om konverteringsoptimalisering, vil dette være en sterk tilbakelink for vårt nettsted. Hadde det vært nevnt i en sak på et nettsted for fuglekikkere, ville linken hatt svært liten verdi for oss.
 
Vi bruker internlinking aktivt mellom relevante saker og relevante kategorier for å vise innholdets viktighet og plassering i strukturen. For å holde styr på hvordan internlinkingen over tid bygges opp, benytter vi et verktøy vi selv har utviklet og som vi bruker for kunder som kjøper lisens for dette verktøyet.
 
Et sentralt punkt for god internlinking er også brukern av søkeord, søkefraser og synonymer i tekstlinkene.God internlinking forutsetter bruk av varierte uttrykk og som imøtekommer de viktige og relevante søkeordene som skal gjelde for nettstedet.

Så til det grønne lyset

Det grønne lyset har betydning, det var likevel viktig å plassere viktigheten i kontekst. Det fungerer som en visuell indikator som raskt forteller at SEO-jobben tilsynelatende er gjort tilfredsstillende.
 
Imdlertid skal man ikke la seg styre av denne indikatoren alene. Alle premissene som ligger til grunn for at en side er maksimalt opsimalisert, bør gjennomgåes manuelt.Også lesbarheten og tiltak som kan forbedre denne.
Dato: 24. februar 2019
Steven Jæger
steven@dindigitalebutler.no

Din Digitale Butler kurser deg i alle dine digitale behov! Ring oss på 95431815

Om oss

Ønsker du å bygge opp eller vedlikeholde nettsider, synlighet, bilder og kommunikasjon på egenhånd er skreddersydde kurs perfekt. Her kan innhldet helt og holdent skreddersys ditt behov

Kurs

  • Nettsideproduksjon
  • SEO og synlighet hos Google
  • Konverteringsoptimalisering
  • Innholdsproduksjon
  • Filmproduksjon
  • Foto
  • Grafisk design
  • Printtjenester (Brosjyrer o.l.)

© 2019 Alle rettigheter Din Digitale Butler