Drammen kommune - Introduksjonssenteret

Drammen Kommune har et eget senter for språkopplæring for innvandrere og flyktninger. Deres videocv-prosjekt har stor suksess. Din Digitale Butler leverer filmmanus samt undervisning i produksjon av film og filmmanus.

Veien til jobb med film

Prosentvis har videocv-prosjektet lykkes svært godt med å hjelpe innvandrere ut i arbeid. Over 70% av utsendte filmer har resultert i hel- eller deltidsarbeid. Din Digitale Butler har levert manus til filmene som er laget samt filmproduksjons-undervisning.

Manusproduksjon

Intervjuer og manusproduksjon for mer enn 25 filmmanus

Språk til fryd og besvær.

Språkpraksis, hospitering og arbeidstrening. Innvandrere som lander i Drammen blir godt tatt vare på av Introduksjonssenteret gjennom språkkurs og hjelp til å søke seg ut i arbeid.

Etterhvert som språket vårt mestres på nivå A2 til B1 og høyere, gis deltagerne tilbud om å få sin egen videocv. Selve videoproduksjonen utføres av Jihad Salah, som selv er en godt utdannet innvandrer fra Syria.

Utfordrende og spennende intervjusituasjoner

Å intervjue innvandrere som har takket ja til tilbudet om videocv, har vært en spennende og utfordrende oppgave.

Språket er for mange fremdeles på et grunnleggende nivå, og det er ikke fritt for at det kan være vanskelig å forstå hva som sies.

Våre nye landsmenn ønsker så sterkt å bli en del av og å bidra i samfunnet. Forsøk selv å uttrykke egne drømmer, ambisjoner, ønsker og innerste følelser på et språk du bare behersker til en viss grad.

Ordene du vil bruke mangler, og du føler frustrasjon når du ikke klarer å gjøre deg ordentlig forstått.

Dette er situasjonen i mange av intervjuene som gjøres foran manusarbeidet som skal gjøres!

 

Det er også stor variasjon i kandidaters bakgrunn, utdannelse og kompetanse. Noen er universitetsutdannet, andre har aldri satt sine ben på en skole. Høye ambisjoner eller bare glad for å få en jobb. Ytterpunktene er tydelige i møtene med mennesker på flukt fra krig og elendighet.

I de fleste intervjuene har jeg med meg videoprodusenten, Jihad Salad, som selv er flyktning fra Syria. Han trer støttende til når språket blir en for stor barriere til å tolke det som sies og hva personen egentlig forsøker å formidle.

Et manus må ha troverdighet. Valg av ord og uttrykk må tilpasses kandidatens formal kompetanse, arbeidserfaring, språkbeherskelse, og reelle karrieremuligheter.

Så langt har vi som jobber med prosjektet lykkes godt. Over 70% av deltagerne har fått jobbtilbud.

 

Din Digitale Butler ivaretar alle dine digitale behov! Ring oss på 95431815

Om oss

Som Din Digitale Butler kan vi ivareta alle dine digitale behov. Vi utvikler optimaliserte løsninger med alt innhold, foto- og filmtjenester! Vi følger deg opp med personaliserte tips og triks slik at dine digitale aktiviteter alltid er optimalt trimmet.

Tjenester

  • Nettsideproduksjon
  • SEO og synlighet hos Google
  • Konverteringsoptimalisering
  • Innholdsproduksjon
  • Filmproduksjon
  • Fototjenester
  • Grafisk design
  • Messestand-design
  • Printtjenester (Brosjyrer o.l.)

© 2019 Alle rettigheter Din Digitale Butler