Skip to content

Foto: Steven Jæger

Optimalisering

Bildet over ble tatt på vei til venner i Sverige og var et spontant-hopp-ut-av-bilen-bilde. Optimalisert jordbruk er vi flinke til i Norge, og det handler om å få mest mulig avling ut av arealene. Litt som vi ønsker når vi optimaliserer digitale kanaler for best mulig konvertering.

Din Digitale Butler

Søkemotoroptimalisering

Synlighet i Google-søk er en relativt tidkrevende og kostbar prosess. Særlig fordi grunnstenen i synlighet krever kvalitetsinnhold – mye og godt optimalisert innhold. Studier viser at innholdssider med mer enn 2000 ord gjerne rangerer bedre enn de med fære ord. 

Foto: Steven Jæger - New York

Konverteringsoptimalisering

En ønsket konvertering på et nettsted kan handle om å få en besøkende til å bli en kunde. Vi måler konverteringsgrader fra flere ulike sider på et nettsted, og ofte fra produktsider til en kvitteringsside, det vi kaller bestillingsløpet. Konverteringsgrader brukes som referansepunkter som vi hele tiden forsøker å forbedre ved jobbe med konverteringsoptimalisering. Det kan handle om å endre noe så enkelt som fargen på bestillingsknapper, det kan handle om å skrive bedre overskrifter eller dusinvis andre ting. Vi optimaliserer kun en ting av gangen og sammenligner resultater før og etter.

Foto: Steven Jæger - New York

Din Digitale Butler

Optimalisering av snippets

En snippet er den tekstsnutten som vises i Google-søk og som potensielt kan lede trafikk til nettstedet ditt. Den må skrives så godt at den som søker klikker på akkurat din snippet og ledes til ditt nettsted. Fokus på snippets er en del av innholdsproduksjonen og også noe vi samarbeider om for å skape de beste resultatene.

Foto: Steven Jæger - New York

Teknisk optimalisering

Hadde ikke Google eksisterte er det en fare for at surfing via mobilltelefoner hadde vært en treg affære. Det er nemlig søkemotoren fortjeneste at nettsteder verden over optimaliserer så godt de kan for å være synlig og raskt nedlastbare. Teknisk optimalisering handler om ting folk flest ikke tenker så mye på, men som snart er viktigere enn noe annet – teknisk optimalisering av nettstedet – og det skjer på serveren.

Foto: Steven Jæger - New York

Din Digitale Butler