Skip to content

Foto: Steven Jæger

Optimalisering

Bildet over ble tatt på vei til venner i Sverige og var et spontant-hopp-ut-av-bilen-bilde. Optimalisert jordbruk er vi flinke til i Norge, og det handler om å få mest mulig ut av arealene, og best mulig avling.

Din Digitale Butler

Søkemotor-optimalisering

Dette er tiltak på et nettsted med formål om å forbedre rangeringen hos Google. Altså hvilken posisjon man gjerne oppnår når det søkes etter relevante produkter og tjenester.

Foto: Steven Jæger

Teknisk optimalisering

Svært mange bruker mobilen sin når de surfer på nett. Det betyr at de ofte er på tregere nett enn hjemme. Det betyr også at nettsider må tilpasses i både design og evne til å lastes ned raskt nok.  Teknisk SEO handler om å ta i bruk rask server, bruk av smart cache teknologi, og sidedesign som hensyntar små skjermer og lavere netthastighet. Vi tilbyr kunder migrering til «state of the art» serverteknologi, for å imøtekomme alle behov kunder har for raske og stabile servere. 

Foto: Steven Jæger

Din Digitale Butler

Konverterings-optimalisering

Å få trafikk til et nettsted kan skje på flere måter, men det hjelper lite med trafikk dersom sidene ikke har god evne til å konvertere besøkende til å bli kunder. Konverteringsoptimalisering er et fag som ser på alt som kan tenkes å bidra til at dette skjer.

 I utgangspunktet kan alle elementene på et gitt nettsted bidra til at ulike konverteringsrater øker. Design, layout, fargevalg, fonttyper, alt innhold, tekstformuleringer, språkform, knapper, navigasjonslogikk, nettstedshastighet, bildebruk, og så videre.

Foto: Steven Jæger