Skip to content

Foto: Steven Jæger

Privat helseforetak tar markedsgrep I krisetiden koronaviruset har skapt

Vår kunde mener at overskuddstid bør utnyttes maksimalt, og har gitt medarbeiderne nye oppgaver og prosjekter. Basert på en konkurrentanalyse og netthelserapport som Din Digitale Butler har levert, kan helseforetaket jobbe målrettet med å styrke konkurranseevnen. Tiltakene skal også skape et engasjement blant de ansatte som har fått mindre å gjøre som følge av krisen.

Private helseforetak tar grep

Fokus på synlighet og konkurranseevne

Ideen er både engasjerende og god for virksomheten, som nå daglig samles på skype for å diskutere handlingsplanen de har fått på bordet fra Din Digitale Butler.

Handlingsplanen har lagt premissene for et målrettet arbeid med videreutvikling av nettsidene, og deretter kommunikasjon i andre kanaler. Prosjektet har dessuten gitt helt ny og unik innsikt i de viktigste konkurrentene. Konkurrentanalysen ga ledelsen flere aha-opplevelser.

Foto: Steven Jæger

Synlighet er avgjørende for salg

Gode økonomiske resultater kan kun skapes gjennom å være synlig og tilstede i konsumentenes bevissthet. Virkemidlene kan være mange og differensierte, men å oppnå god synlighet hos Google vil for de fleste uansett være viktig.

En slik synlighet tar tid og krever målrettet innsats. En effektiv tilnærming er selvsagt at hvert optimaliserings-tiltak, baserer seg på innsikt og kunnskap om hva som faktisk skal til for å lykkes. Forstår man hvordan konkurrentene lykkes med å få god rangering hos Google, kan man bruke kunnskapen til å styrke sin egen konkurranseevne. 

Er man en godt etablert virksomhet med et stort nettsted, lykkes bedriften selvsagt raskere med å utnytte innsikten enn en nyetablert bedrift. Denne fordelen utnytter det private helseforetaket som tar grep for å utnytte tiden smart, og samtidig komme styrket ut av en ufordrende og vanskelig tid under koronakrisen.

Konkurrentanalyse ga unikt grunnlag for handlingsplan

Å få innsikt i hvor mye besøk konkurrentene har, ga ledelsen et fysisk bilde av hvor god den største konkurrenten faktisk var. Det er særlig to konkurrenter som opererer i samme lokalmarked og forsyner seg av trafikk fra Google. Det ble noen aha-opplevelser!

Da vi registrerte kunde og konkurrenter i analyseverktøyet vi bruker, kunne vi se hvor stort forsprang konkurrentene faktisk hadde. Vi kunne fortelle vår kunde hvorfor konkurrentene fikk mye mer trafikk fra Google, og hva helseforetaket måtte gjøre for i det hele tatt å kunne konkurrere på samme premisser.

Analyseverktøyet vi bruker fortalte oss:

  • At den største konkurrenten hadde 12000 månedlige besøk mot kundens 900. De hadde altså over 13 ganger mer organisk trafikk enn vår kunde!
  • At den største konkurrenten hadde 41000 backlinks mot kundens 280. Vi så både hvem som linket til konkurrentene, til hvilke sider, og hva slags linketekst som ble benyttet.
  • At den største konkurrenten hadde 300 søkeord blant topp hundre sammenlignet med kundens 129. Vi hentet også ut statistikk på hvor mye trafikk søkeordene sendte til konkurrentene, samt at vi kunne se søkeordenes rangeringer hos Google.
  • Hvordan konkurrentenes Google Ads så ut, hvilke søkeord de benyttet for annonsene, og hvor mye trafikk annonsene skapte.

Punkt nummer 2 på listen, innsikt i hvem som linker (backlinks) til konkurrentene, har stor verdi. Det er informasjon som blant annet kan brukes til å vurdere hvilke nettsteder kunden selv kan kontakte for å få lignende linker. Backlinks er en av de viktigste faktorene for å få god rangering hos Google.

Vi kunne også se alle de mest besøkte sidene hos konkurrenter og hvilke søkeord folk hadde benyttet for å lande der. Slik kunnskap var gull verdt og kunne enkelt brukes for å styrke kundens optimaliseringsarbeid.

Å kjenne seg selv er like viktig

Våre analyser omfatter også kundens nettsider. For det å kjenne hvor godt egne nettsider faktisk presterer, er selve grunnlaget for å kunne sammenligne seg med de som både er bedre og dårligere.

Vi ser på de samme egenskapene til nettstedet som vi gjør for konkurrentene, men sammenfatter dataene på en litt annen måte. For eksempel er det en viktig oppgave å gjøre en egen analyse av søkeordene som er i bruk hos kunden.

Vi vurderer for eksempel;

  • Om alle de viktige søkeordene er implementert sammenlignet med konkurrenter som rangerer høyere hos Google
  • Om nettstedets internoptimalisering er god nok
  • Hvordan vi kan integrere søkeord konkurrenter bruker men ikke kunden

Handlingsplanen

Analyseverktøyet henter ut enorme mengder data om både konkurrenters nettsteder, egne nettsider, og generelt om tematikken det arbeides med. Å samle det i en konkret handlingsplan med forslag til tiltak er den siste og avgjørende oppgaven i analysearbeidet.

Handlingsplanen er en konkret beskrivelse av funnene som er gjort, og hvilke tiltak som kan, bør og/eller må gjennomføres for å rangere bedre hos Google.

Helseforetaket fikk for eksempel vite hvilke søkeord de burde implementere på sidene sine, og hvordan de skulle gjøre det for å få best effekt. Dette skapte gode og kreative diskusjoner om nye artikler og innhold som deres kunder kunne ha nytte av.

"Frynsegodene" som kom i etterkant av prosessen

Når prosessen var gjennomført og handlingsplanen gjennomgått, hadde vår kunde fått viktig innsikt om seg selv, konkurrenter, og om de som søker etter produktene og tjenestene via Google.

Læringen fra slike prosesser er enormt viktig fordi man innarbeider nye og bedre vaner for all fremtidig innholdsutvikling. Å forstå hvordan innhold best mulig utvikles og tilpasses med gode og konkurranse søkeord er enormt viktig.

Bestill en analyse og lær mer om dine konkurrenter

Din Digitale Butler er tilknyttet verdens største tredjeparts crawl-database. Her har jeg tilgang til nettstedsdata på samme måte som Google. Les mer om ButlerX-rapporten på denne siden.