Skip to content

Foto: Steven Jæger

Analyser

Bildet over tok jeg ved Engabreen i Nordland, og først da ekspedisjonsbildene ble fremkalt så jeg folk lenger opp på breen. Analyser er vitalt for å forstå både de store bildene og detaljene de består av. Jeg gir kundene innsikt i egne
digitale prestasjoner såvel som hva konkurrentene gjør.

Din Digitale Butler

Netthelserapport

Før noe annet bør man vite hvor god man selv er. Netthelserapporter er basert på analyser av eget nettsted; Jeg ser på søkeordsrangeringer, innholdsanalyser, backlinks og optimaliseringskvalitet.

Foto: Steven Jæger

Konkurrentanalyse

Hvorfor har konkurrenter bedre rangering i søk hos Google? Hvilke nettsteder sender trafikk til dem (backlinks) og kan noen av disse også linke til og styrke våre kunders konkurranseevne? Dette og mange flere spørsmål finner jeg svar på i denne unike og viktige analysen.

Foto: Steven Jæger

Din Digitale Butler
Din Digitale Butler

Trafikkanalyser

Tiltak skal helst ha positive konsekvenser, og det er vitalt å ha kjennskap til hva som faktisk skjer.

Foto: Steven Jæger