Skip to content

Foto: Steven Jæger

Analyser

Bildet over tok jeg ved Engabreen i Nordland, og først da ekspedisjonsbildene ble fremkalt så jeg folk lenger opp på breen. Analyser er vitalt for å forstå både de store bildene og detaljene de består av. Hos meg får kundene innsikt i egen digital konkurransekraft og prestasjoner, såvel som konkurrentenes. ​

Din Digitale Butler

Egen konkurransekraft

Å kjenne sin egen digitale konkurransekraft er både viktig og interessant, særlig når vi måler den mot konkurrentenes. Man må vite hvor man står og hvordan det står til når man snakker om egen prestasjonsevne. I stor grad handler dette om analysearbeid og evalueringer som leveres i mine ButlerX-rapporter.

Foto: Steven Jæger - Berlin, Minnesmerke over drepte jøder WWII

Konkurrentanalyse

Hvorfor har konkurrenter bedre rangering i søk hos Google? Hvor gode posisjoner kan man selv oppnå i søkeresultater, og hvor mye ressurser må brukes for å komme dit? Hvilke nettsteder sender trafikk til dem (backlinks) og kan noen av disse også linke til og styrke våre kunders konkurranseevne? Dette og mange flere spørsmål er å finne i mine ButlerX-rapporter.

Foto: Steven Jæger - New York

Din Digitale Butler

Profilanalyse - en ekstrem støttespiller

Dette handler om målgruppeorientert kommunikasjon basert på innsikt i kulturell og økonomisk kapital, og hvordan en slik innsikt kan brukes for å spisse relevante budskap til riktig målgruppe. Ofte vil man se at ulike produkter og tjenester appellerer til ulike segmenter, og disse kan stilles opp i en egen matrise. Ved å benytte seg av de sosioøkonomiske segmentene kan man spisse målgruppen. En slik modell er et effektivt verktøy for å skreddersy budskap til segmentene man vil nå.

Foto: Steven Jæger

Trafikkanalyser

Dette er en minimumsløsning for å kunne følge med på trafikkvolum-tendenser til nettstedet. Rapporten har kun en hensikt, og det er å være et rimelig alternativ til ButlerX-rapporten, og gi deg innsikt i om synlighets-tiltak faktisk gir effekt. Rapporten gir deg totalt trafikkvolum samt trafikk for de fem viktigste søkeordene vi overvåker. Som for ButlerX-rapporten kan også denne rapporten enkelt skaleres til å omfatte flere søkeord eller andre datatyper.

Foto: Steven Jæger - Tåkedag på Gaustaoppen

Din Digitale Butler