Jeg gjør det digitale livet enklere for mine kunder!

Som Digital Butler er det min oppgave er å ivareta digitale behov og på en personlig måte. Jeg leverer optimaliserte nettløsninger med alt innhold, foto- og filmtjenester!

Web - nettstedsutvikling

Web

Jeg kan planlegge, designe, utvikle og produsere nettsider og alt digitalt innhold etter behov. Løsninger som fungerer på alle plattformer. Les mer her.

Foto

Personlighet vinner kunder og i dag er personlighet viktigere enn noen gang for å bli synlig i den digitale støyen. Les mer om fototjenestene her.

Film

Travle mennesker i en travel verden. Vi leser mindre men konsumerer desto mer film. Film har dessuten uovertruffen kommunikasjonskraft. Les om film her.

Web - nettstedsutvikling

Hvordan bli synlig når alle kan det samme?

Det er ekstremt utfordrende å bli synlig i den enorme kommunikasjonsstøyen i alle kanaler. Les mer.

Lydkvalitet

Hvor viktig er lyden på filmen du lager for bedriften?

Det er mange som kan det samme som meg, men færre som yter personlig service på samme nivå! . Les mer.

Svar på alle spørsmålene de besøkende kan tenke seg å ha.

Svar på alle spørsmålene nettstedsbesøkende har!

Filmen forklarer hvorfor nettstedsbesøkende må få all relevant informasjon. Se filmen.

Min første One Minute Digital Pep Talk handler om det viktigste av alt på et nettsted, innholdet.